Novinky

Škola 2013_14 - odborná konferencia

04.10.2013 20:56
Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014    pod záštitou ministra školstva Dušana Čaploviča je určená zástupcom vedenia základných škôl a ich zamestnancov. Témou konferencie budú zmeny v Štátnom vzdelávacom programe. On line registrácia je  tu. 

Povinnosti manažmentov v októbri

04.10.2013 13:29
Povinnosti manažmentov v októbri: https://www.uspesnaskola.sk/povinnosti-manazmentu-skol-v-oktobri/ 

Planéta vedomostí

20.09.2013 21:07
Bezplatná registrácia pokračuje. Využite možnosť zmodernizovať  metódy a formy svojej edukácie. Vyukové materiály nájdete tu.

Sprístupnenie VZN PSK

19.09.2013 12:34
Sprístupnenie VZN PSK č. 35, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v šk. roku 2014/15 , v zmysle par. 8 odsek 11 zákona č. 302/2001 Z.z. 

Pôžičky pre pedagógov

16.09.2013 21:03
Z Fondu na podporu vzdelávania možu pedagógovia žiadať o pôžičku už iba do 30. 9. 2013. Bližšie informácie na:  https://www.minedu.sk/o-pozicku-pre-pedagogov-mozno-ziadat-do-konca-mesiaca/

Športový deň obce Hniezdne

12.09.2013 13:40
Pripravujeme a srdečne pozývame na 7. športový deň obce Hniezdne.  Plagát podujatia: sportovy den hniezdne final.pdf (180914) Propozície:  Športový deň obce Hniezdne.docx (53225) Turnaj v minifutbale: Propozície - malý futbal Hniezdne.docx (19240)

Vzdelávacie poukazy

10.09.2013 12:05
https://www.minedu.sk/skoly-vydavaju-vzdelavacie-poukazy/

Školská integrácia žiakov so ŠVVP

30.08.2013 21:04
Na stránke ŠŠI nájdete aktualizovaný metodický materiál, ktorý sa venuje integrácii žiakov so ŠVVP. 

Žiadosť o vypublikovanie údajov do RIS

25.08.2013 13:48
https://www.minedu.sk/data/att/5162.pdf

Porada riaditeľov ZŠ s MŠ - ŠÚ Hniezdne

21.08.2013 14:23
Porada sa uskutoční 28. 8. 2013 o 13.00 h v zasadačke Obecného úradu Hniezdne. (Program: podľa pozvánok)
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>