Novinky

Podielove dane

12.12.2018 14:19
Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2019. Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 93,78 €. Bližšie: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11911

ZMOS a obedy zadarmo

25.10.2018 16:12
ZMOS vidí problémy s obedami zadarmo. Stanovisku Rady ZMOSU

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

28.09.2018 16:06
Na ministerskej stránke nájdete Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

28.07.2018 08:26
V medzirezortnom pripomienkovom konaní (25. 7. - 14. 8.)sa nachádza návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Navrhované znenie je : tu Platnosť sa predpokladá od 1. 1. 2019

Výberové konanie - na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

26.04.2018 13:46
Je vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy.Bližšie tu: vyberove vysne ruzbachy.pdf (43061)

Metodické usmernenie - ochrana osobných údajov

24.04.2018 13:04
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo metodické usmernenie - ochrana osobných údajov.pdf (208826)  vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov.

Obdobie zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky

20.03.2018 14:01
Blíži sa čas zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré školský zákon stanovuje na obdobie od 1. 4. - 30.4. Miesto a čas zápisu určuje obec vo VZN-ku.  Samotnú realizáciu zápisu vykonáva prislušná základná škola. 

Normatívy na rok 2018

29.01.2018 14:22
Normatívy pre školy v Prešovskom kraji rok 2018 nájedete tu: normatívy 2018_Prešovský kraj.xlsx (3447914)

Trvalá platnosť kreditov

06.01.2018 11:16
Všetky platné kredity od 1. 1. 2018  získavajú neobmedzenú platnosť. Bližššie: Stanovisko_kredity_uverejnene_3jan2018.pdf (832510)

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018

20.12.2017 14:43
Sú už zverejnené Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018. Hodnota jednotkového koefiecientu pre rok 2018 vychádza 84,16 €., čo je približne 6% - ný nárast.  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>