Novinky

Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl - Covid 19

09.09.2020 08:18
Informácia : Ministerstvo školstva spustilo formulár na rýchlu komunikáciu s riaditeľmi škôl.   Formulár nájdete tu.

Manuály k začiatku a priebehu školského roka 2020/2021

31.08.2020 09:15
Cieľom Manuálov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok...

Rozhodnutie Ministra školstva zo dňa 28.8.2020

31.08.2020 08:52
Od 1. 9. je predĺžené trvanie riaditeľského voľna ako aj navýšený  počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič bez  lekárskeho potvrdenia. Viac tu. 

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením IX.-XII. 2020

03.08.2020 09:53
Sú už rozpísané  finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Nájdete ich tu.

Sprievodca školským rokom 2020/21

25.06.2020 09:19
Bol vydaný Sprievodca školským rokom 2020/21. Najdete ho v sekcii  Pedagogicko-organizačné pokyny.  

Prijímacie skúšky na stredné školy

30.04.2020 14:50
Zmeny, ktoré si vyžiadala situácia s pandémiou koronavírusu a opatreniami na jej zvládnutie priniesla aj zmeny v prijímaciom pokračovaní na stredné školy(termíny, spôsob prijímania a kritéria). Viacej...

www.ucimenadialku.sk

02.04.2020 13:43
Počas prerušenia vyučovania na školách je nástrojom oficiálnej komunikácie novovzniknutá webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby tieto disponovali jasnými a jednoznačnými...

Prerušenie vyučovania na školách a

12.03.2020 18:01
  Ministerka školstva vydala usmernenie na prerušenie vyučovania na školách: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Usmernenia MŠ ku koronavírusu

09.03.2020 15:11
   MŠ SR vydalo usmernenie ku koronavírusu. Nájdete ho tu:  https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/   a tu: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

Výzva na zriadenie RŠ pri ZŠ s MŠ Hniezdne

21.02.2020 13:51
Výzva na zriadenie RŠ pri ZŠ s MŠ Hniezdne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>