Novinky

Kam po základnej - brožúra

19.02.2020 14:09

Vyhláška 1_2020 - kvalifikačné predpoklady

14.01.2020 14:27
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   vydalo výhlášku o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/vyhlasene_znenie.html

Podielové dane - prognóza na rok 2020

09.12.2019 14:13
Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2020. Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 95,288 €.  V porovnaní s prognózou na rok 2019 (93,78 €) je to nepatrný  nárast  - o 1,6%.  Prognózu nájdete...

Odpisy - video

30.11.2019 11:43
Inštruktážne video k odpisom z registre trestov nájdetu: https://www.youtube.com/watch?v=R06pkCdftgQ

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2019/2020

29.07.2019 11:20
 Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2019/2020  do 31. 12. 2019 

novelizačný zákon 209/2019

28.07.2019 10:30
novelizačný zákon 209/2019 - novelizácia viacerých zákonov z oblasti školstva

Zákon 138/2019 o ped. zamestnancoch - novelizácia( v znení č. 209/2019)

28.07.2019 09:38
Zákon 138/2019 o ped. zamestnancoch - novelizácia v znení č. 209/2019 

Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti platné od 1.9.2019

23.07.2019 10:53
 Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti platné od 1.9.2019 

Novela zákona 553/2003 účinná od 1. 9.2019

02.07.2019 08:16
Novela zákona 553/2003 účinná od 1. 9.2019

Pracovné príležitosti v školstve - okres SL

09.06.2019 13:47
Voľné miesta učiteľov: ZŠ , Komenského, Stará Ľubovňa Výberové konanie MŠ Forbasy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>