Obdobie zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky

20.03.2018 14:01

Blíži sa čas zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré školský zákon stanovuje na obdobie od 1. 4. - 30.4. Miesto a čas zápisu určuje obec vo VZN-ku.  Samotnú realizáciu zápisu vykonáva prislušná základná škola.