Kontakt

Adresa školského úradu:            Telefón:                            Fax:                            E-mail:
Školský úrad Hniezdne                   052/432 30 36                 052/432 17 12              obechniezdne@stonline.sk
Hniezdne 1
065 01 Hniezdne
 

Odborný zamestnanec:

RNDr. Peter Petrík

Kontakty: 0908056119, sku.hniezdne@gmail.com

petrik10@post.sk

Kontaktujte nás