Podielové dane

12.12.2018 14:19

Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2019.

Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 93,78 €.

 

Bližšie:    https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/    alebo tu.