Metodické usmernenie - ochrana osobných údajov

24.04.2018 13:04

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo metodické usmernenie - ochrana osobných údajov.pdf (208826)  vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov.