Novinky

Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

25.05.2017 13:45
Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

Predkladanie projekov na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

12.05.2017 13:34
Základné školy môžu predkladať projekty na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 05.05.2017      Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiadostí, ktorú v týchto...

Odstraňovanie školských stavebných bariér v školách

20.04.2017 14:20
Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v...

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - NÁVRH

15.03.2017 10:57
 Na ministerskej stránke je zverejnený autorský návrh Narodného programu výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko.  Bližšie : https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-predstavuje-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-uciace-sa-slovensko/ 

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2017

04.03.2017 08:46
https://www.minedu.sk/data/att/10667.pdf

Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017.

25.02.2017 09:39
V súvislosti s ohlasovanou zásadnou reformou vzdelávania v regionálnom a  vysokom školstve po tézach k NPRVV  bol vypracovaný Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017. Nájdete  ho tu: https://www.minedu.sk/data/att/11131.pdf

Nové licencie pre MS Office a operačný systém MS Windows

03.02.2017 08:01
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zakúpilo pre základné a stredné školy licencie spoločnosti Microsoft: - Microsoft Office Professional Plus 2016, - Microsoft Windows 10 Education (koncové zariadenie musí obsahovať podkladovú verziu OEM Windows) Bližšie:...

Normatívne financovanie 2017

30.01.2017 11:27
 Na stránke Ministerstva školstva sú už zverejnené normatívy:  https://www.minedu.sk/normativne -  https://www.minedu.sk/normativne-financovanie/

Rozdelenie výnosu dane z príjmov

27.01.2017 14:42
  Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. Od 1. 1. 2017 platí novela Nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:        668_2004 Z. z vynos dane.pdf (569751)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

12.01.2017 21:52
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>