Novinky

Asistenti - zoznam pre rok 2017

28.12.2016 09:12
 Zoznam škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky finančné prostriedky  na asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním nájdete tu: https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-alebo-s-nadanim/ Asistenti učiteľa pre...

Jednotkový koeficient na rok 2017 - financovanie originálnych kompetencií

15.12.2016 13:59
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017 nájdete tu:  https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11272   Výpočet jednotkového koeficientu:      0,4 *1 764 524 000/8 948 638,6  = 78,87 € na rok  na 1 prepočítaného...

PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

06.12.2016 14:09
Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov sa sledovala  úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť. Opäť to nebola žiadna sláva, výsledky skôr poukazujú...

Počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa

18.11.2016 21:17
Prešovský samosprávny kraj prijatím VZN č. 55/2016 opäť pokračoval v znížovaní počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa ako aj v susedných okresoch. Pokles oproti minulému roku je síce menší ako v predchádzjúcom období, ale...

Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl

14.11.2016 14:51
Minister školstva vyhlásil v rámci Roka čitateľskej gramotnosti čitateľskú súťaž. Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/citatelska-sutaz-pre-ziakov-zakladnych-skol/ 

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

11.11.2016 14:44
Vyšla Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl:   https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10748

Deň Prešovského kraja - utorok 15. novembra 2016

11.11.2016 14:29
V rámci  Dňa  Prešovského kraja - utorok 15. novembra 2016,  možno využiť bezplatný vstup do múzeí a  galérií, ktoré patria pod VUC- ku Prešov, napr. Ľubovnianský hrad. Bližšie: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/den-2016/#lm-sl

Podvodníci s registrom

26.10.2016 14:57
Podvodníci s registrom MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej...

UČIACE SA SLOVENSKO - konzultačný proces

18.10.2016 14:40
Ministerstvo školstva zverejnilo návrh základných téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom UČIACE SA SLOVENSKO. Verziu určenú  na konzultácie s odbornou verejnosťou nájdete na :   https://www.minedu.sk/data/att/10448.pdf  

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2016/2017

10.10.2016 21:24
Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2016/2017 nájdete tu: www.minedu.sk/data/files/4867.pdf
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>