Novinky

Výberové konania

16.04.2019 14:33
V okrese Stará Ľubovňa sa uskutoční viacero výberových konaní na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ:  ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy  ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa ZŠ s MŠ Veľký Lipník  ZŠ s MŠ Lesnica  ZŠ s MŠ Malý Lipník ZŠ s MŠ Jarabina Stará Ľubovňa - základné školy

zrušená OA Bardejov - VZN

07.03.2019 13:55
VZN o zrušení OA v Bardejove nájedete tu: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-c-69-2019.html    

Upravený najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020

05.02.2019 14:48
Aktuálne pre deviatakov: Upravený najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 schválený Ministerstvom školstva nájdete tu.

Stanovené najvyššie počty žiakov v študijných a učebných odboroch pre šk. rok 2019/2020

21.12.2018 14:30
         V zmysle § 31 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov VÚC-ky rozpísali navrhnuté počty voľných miest pre prijímacie pohovory na školský rok 2019/2020. Zároveň došlo k určeniu študijných a učebných odborov,...

Podielové dane

12.12.2018 14:19
Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2019. Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 93,78 €.   Bližšie:    https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/    alebo...

ZMOS a obedy zadarmo

02.10.2018 16:12
ZMOS vidí problémy s obedami zadarmo. Stanovisku Rady ZMOSU. Svoj názor na túto problematiku môžte poslať na petrik10@post.sk.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

28.09.2018 16:06
Na ministerskej stránke nájdete Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.  

Národný program výchovy a vzdelávania

20.08.2018 14:39
Úplný text národného programu:  https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

28.07.2018 08:26
V medzirezortnom pripomienkovom konaní (25. 7. - 14. 8.)sa nachádza návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Navrhované znenie je : tu Platnosť sa predpokladá od 1. 1. 2019

Výberové konanie - na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy

26.04.2018 13:46
Je vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy.Bližšie tu: vyberove vysne ruzbachy.pdf (43061)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>