Novinky

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2019/2020

29.07.2019 11:20
 Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2019/2020  do 31. 12. 2019 

novelizačný zákon 209/2019

28.07.2019 10:30
novelizačný zákon 209/2019 - novelizácia viacerých zákonov z oblasti školstva

Zákon 138/2019 o ped. zamestnancoch - novelizácia( v znení č. 209/2019)

28.07.2019 09:38
Zákon 138/2019 o ped. zamestnancoch - novelizácia v znení č. 209/2019 

Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti platné od 1.9.2019

23.07.2019 10:53
 Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti platné od 1.9.2019 

Novela zákona 553/2003 účinná od 1. 9.2019

02.07.2019 08:16
Novela zákona 553/2003 účinná od 1. 9.2019

Pracovné príležitosti v školstve - okres SL

09.06.2019 13:47
Voľné miesta učiteľov: ZŠ , Komenského, Stará Ľubovňa Výberové konanie MŠ Forbasy

Výberové konania

16.04.2019 14:33
V okrese Stará Ľubovňa sa uskutoční viacero výberových konaní na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ:  ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy  ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa ZŠ s MŠ Veľký Lipník  ZŠ s MŠ Lesnica  ZŠ s MŠ Malý Lipník ZŠ s MŠ Jarabina Stará Ľubovňa - základné školy

zrušená OA Bardejov - VZN

07.03.2019 13:55
VZN o zrušení OA v Bardejove nájedete tu: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vzn-psk/vzn-c-69-2019.html    

Upravený najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020

05.02.2019 14:48
Aktuálne pre deviatakov: Upravený najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 schválený Ministerstvom školstva nájdete tu.

Stanovené najvyššie počty žiakov v študijných a učebných odboroch pre šk. rok 2019/2020

21.12.2018 14:30
         V zmysle § 31 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov VÚC-ky rozpísali navrhnuté počty voľných miest pre prijímacie pohovory na školský rok 2019/2020. Zároveň došlo k určeniu študijných a učebných odborov,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>