Archív článkov

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2017

04.03.2017 08:46
https://www.minedu.sk/data/att/10667.pdf

Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017.

25.02.2017 09:39
V súvislosti s ohlasovanou zásadnou reformou vzdelávania v regionálnom a  vysokom školstve po tézach k NPRVV  bol vypracovaný Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017. Nájdete  ho tu: https://www.minedu.sk/data/att/11131.pdf

Nové licencie pre MS Office a operačný systém MS Windows

03.02.2017 08:01
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zakúpilo pre základné a stredné školy licencie spoločnosti Microsoft: - Microsoft Office Professional Plus 2016, - Microsoft Windows 10 Education (koncové zariadenie musí obsahovať podkladovú verziu OEM Windows) Bližšie:...

Normatívne financovanie 2017

30.01.2017 11:27
 Na stránke Ministerstva školstva sú už zverejnené normatívy:  https://www.minedu.sk/normativne -  https://www.minedu.sk/normativne-financovanie/

Rozdelenie výnosu dane z príjmov

27.01.2017 14:42
  Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. Od 1. 1. 2017 platí novela Nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:        668_2004 Z. z vynos dane.pdf (569751)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

12.01.2017 21:52
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania...

Asistenti - zoznam pre rok 2017

28.12.2016 09:12
 Zoznam škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky finančné prostriedky  na asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním nájdete tu: https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-alebo-s-nadanim/ Asistenti učiteľa pre...

Jednotkový koeficient na rok 2017 - financovanie originálnych kompetencií

15.12.2016 13:59
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017 nájdete tu:  https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11272   Výpočet jednotkového koeficientu:      0,4 *1 764 524 000/8 948 638,6  = 78,87 € na rok  na 1 prepočítaného...

PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

06.12.2016 14:09
Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov sa sledovala  úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť. Opäť to nebola žiadna sláva, výsledky skôr poukazujú...

Počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa

18.11.2016 21:17
Prešovský samosprávny kraj prijatím VZN č. 55/2016 opäť pokračoval v znížovaní počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa ako aj v susedných okresoch. Pokles oproti minulému roku je síce menší ako v predchádzjúcom období, ale...
Záznamy: 41 - 50 zo 154
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>