Archív článkov

Národný projekt - Škola otvorená všetkým

08.10.2016 21:03
https://www.minedu.sk/vyzvanie-pre-narodny-projekt-%E2%80%9Eskola-otvorena-vsetkym%E2%80%9C/

Dodatok k POP 2016/17

15.09.2016 20:04
Dodatopk č. 1 nájdete ti: https://www.minedu.sk/data/att/10304.pdf

Platová tabuľka od 1. 9. 2016

05.09.2016 14:00
https://www.minedu.sk/data/att/10219.pdf

Organizačné pokyny OŠ OÚ Prešov

29.08.2016 20:58
Organizačné pokyny OŠ OÚ Prešov nájdetu tu: Organizačné pokyny

Úvahy o povinnej matematike

02.07.2016 08:54
       Článok prispievajúci k úvaham o opätovnom  zavedení povinnej skúšky z matematiky na výstupe zo strednej školy nájdete na adrese:                      ...

Financovanie "malotriedok"

21.06.2016 08:09
   Informácie a názory nájdete :             tu

Testovanie 9 - výsledky škôl v okrese SL

16.06.2016 14:38
Výsledky škôl v okrese SL - Testovanie 9: SJL    a MAT.

Usmernenie MŠVVaŠ SR k organizovaniu vyšetrení žiakov a detí zo sociáne znevyhodneného prostredia

23.04.2016 12:24
          Usmernenie, ktoré upresňuje postupy organizovania vyšetrení žiakov  zo SZP:  Usmernenie MŠVVaŠ SR - OŠ - CPPPaP a ZŠ.pdf (940052)

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky

02.04.2016 14:02
V mesiaci apríl prebiehajú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Miesto a čas zápisu sú určené príslušným VZN - kom obce a zvereňuje ho a zápis realizuje základná škola.  Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov, je  povinnosťou jeho zákonného zástupcu zapísať ho...

Usmernenie k posudzovaniu školskej pripravenosti detí zo SZP

15.03.2016 13:54
Nájdete tu:    https://www.minedu.sk/data/files/5853_usmernenie_cpppap_diagnostika.pdf  
Záznamy: 41 - 50 zo 138
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>