Archív článkov

Dotácie na dovybavenie školských jedálni

22.10.2020 07:21
Viac tu: https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-20-10-2020/

Manuál pre základné školy a školské zariadenia (11.10.2020) s vyznačenými zmenami

12.10.2020 07:53
V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19  sa od 12. 10. sa sprísňujú opatrenia .  Manuál pre základné školy a školské zariadenia (11.10.2020) s vyznačenými zmenami:https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

01.10.2020 22:17
Upriamujeme pozornosť informácie k Programu na podporu konzumácie ovocia, zelenimy a mlieka v našich školách:  https://www.mpsr.sk/aktualne/dolezite-oznamenie-tykajuce-sa-skolskeho-programu/15853/

Aktuálne usmernenie MŠ k postupu škôl počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

01.10.2020 10:02
Aktuálne: Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19  

Vykazovanie absencie detí a žiakov z dôvodu covid-19 - pre potreby Soc. poisťovne

30.09.2020 09:51
Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a Sociálnou poisťovňou upravilo spôsob vykazovania detí a žiakov, ktoré sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu pre ochranné opatrenia proti pandémii Covid-19. Viac...

Podpora udržania zamestnanosti v materských školách - projekt

27.09.2020 08:20
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“.  Určený je pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských...

Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl - Covid 19

09.09.2020 08:18
Informácia : Ministerstvo školstva spustilo formulár na rýchlu komunikáciu s riaditeľmi škôl.   Formulár nájdete tu.

Manuály k začiatku a priebehu školského roka 2020/2021

31.08.2020 09:15
Cieľom Manuálov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok...

Rozhodnutie Ministra školstva zo dňa 28.8.2020

31.08.2020 08:52
Od 1. 9. je predĺžené trvanie riaditeľského voľna ako aj navýšený  počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič bez  lekárskeho potvrdenia. Viac tu. 

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením IX.-XII. 2020

03.08.2020 09:53
Sú už rozpísané  finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Nájdete ich tu.
Záznamy: 1 - 10 zo 165
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>