zvýšené stupnice platových taríf - od 1. 9. 2017

22.08.2017 09:51

- od 1. 9. 2017 vstupuje do platnosti  nariadenie vlády SR č. 202/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 366/2016