Vzdelávacie poukazy

10.09.2013 12:05

https://www.minedu.sk/skoly-vydavaju-vzdelavacie-poukazy/