Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018

20.12.2017 14:43

Sú už zverejnené Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018.

Hodnota jednotkového koefiecientu pre rok 2018 vychádza 84,16 €., čo je približne 6% - ný nárast.