Výberové konania

16.04.2019 14:33

V okrese Stará Ľubovňa sa uskutoční viacero výberových konaní na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ:

 ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy 

ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

ZŠ s MŠ Veľký Lipník

 ZŠ s MŠ Lesnica 

ZŠ s MŠ Malý Lipník

ZŠ s MŠ Jarabina

Stará Ľubovňa - základné školy