Výberové konania na funkciu riaditeľa školy v okrese Stará Ľubovňa

09.05.2014 13:09

V okrese SL je niekoľko výberových konaní na funkciu riaditeľa školy:

Stará Ľubovňa - podrobnejšie: https://www.staralubovna.sk/

Plavnica - podrobnejšie: https://www.obecplavnica.sk/clanky-detail/oznamenie-o-vyberovom-konani/ 

Čirč - podrobnejšie:https://www.obeccirc.sk/article-item-sk/vyberove-konanie-0/