UČIACE SA SLOVENSKO - konzultačný proces

18.10.2016 14:40

Ministerstvo školstva zverejnilo návrh základných téz Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom UČIACE SA SLOVENSKO.

Verziu určenú  na konzultácie s odbornou verejnosťou nájdete na :   https://www.minedu.sk/data/att/10448.pdf