ŠVP pre MŠ - návrh

09.12.2014 14:15

 Zverejnený návrh nového ŠVP pre MŠ:   https://www.minedu.sk/data/att/7068.pdf