Rozhodnutie Ministra školstva zo dňa 28.8.2020

31.08.2020 08:52

Od 1. 9. je predĺžené trvanie riaditeľského voľna ako aj navýšený  počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič bez  lekárskeho potvrdenia. Viac tu.