Rozdelenie výnosu dane z príjmov

27.01.2017 14:42

 

Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z.

Od 1. 1. 2017 platí novela Nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:        668_2004 Z. z vynos dane.pdf (569751)