Prepúšťanie učiteľov v čase hlavných prázdnin - vyššia ochrana učiteľov

28.11.2014 12:59

bližšie: https://www.minedu.sk/k-zakazu-prepustania-ucitelov-zase-o-krok-blizsie/