PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

06.12.2016 14:09

Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov sa sledovala  úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť. Opäť to nebola žiadna sláva, výsledky skôr poukazujú na ďalší prepad v poradí medzi zapojenými krajinami.  Okolité štáty nám unikajú Bližšie na: https://www.minedu.sk/vysledky-slovenskych-15-rocnych-ziakov-su-podla-medzinarodnej-studie-pisa-2015-pod-priemerom-krajin-oecd/