Pedagogicko-organizačné pokyny 2015/16

29.05.2015 13:16

Nové POP na rok šk. rok 2015/16 nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/8285.pdf