Nové licencie pre MS Office a operačný systém MS Windows

03.02.2017 08:01
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zakúpilo pre základné a stredné školy licencie spoločnosti Microsoft:

- Microsoft Office Professional Plus 2016,
- Microsoft Windows 10 Education (koncové zariadenie musí obsahovať podkladovú verziu OEM Windows)

Bližšie: https://www.minedu.sk/licencne-programy-pre-zakladne-a-stredne-skoly/