Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie .......

28.10.2014 08:57

ŠIOV hľadá kvalifikovaných učiteľov prírodovedných predmetov na lektorskú činnosť pre národný projekt Podpora profesíjnej orientácie .....Bližšie: https://www.minedu.sk/siov-hlada-kvalifikovanych-lektorov-na-kontinualne-vzdelavanie-predmetov-fyziky-techniky-biologie-a-chemie/