Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - NÁVRH

15.03.2017 10:57

 Na ministerskej stránke je zverejnený autorský návrh Narodného programu výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko.

 Bližšie : https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-predstavuje-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-uciace-sa-slovensko/