Nariadenie vlády 201/2014 - ovocie a zelenina

26.08.2014 13:28

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 201/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z nájdete tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-201