Manuál pre základné školy a školské zariadenia (6. 12. 2020)

07.12.2020 09:20

Aktualizovaný manuál nájdete na ministerskej stránke

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-6-12-2020/