Kultúrne dedičstvo v digitálnej podobe

25.11.2013 13:54

Slovenská národná knižnica týždenne sprístupňuje na stránke www.dikda.eu diela, ktoré patria k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Ide o projekt Digitálna knižnica a digitálny národný archív, financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR.