Jednotkový koeficient na rok 2017 - financovanie originálnych kompetencií

15.12.2016 13:59

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017 nájdete tu:  https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11272

 

Výpočet jednotkového koeficientu: 

 

  0,4 *1 764 524 000/8 948 638,6  = 78,87 € na rok  na 1 prepočítaného žiaka