Inovovaný ŠVP pre ZŠ

02.03.2015 13:28

 Inovovaný ŠVP, platný od 1.9. 2015 :https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/