Dotácie na dovybavenie školských jedálni

22.10.2020 07:21

Viac tu: https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-20-10-2020/