Asistenti - zoznam pre rok 2017

28.12.2016 09:12

 Zoznam škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky finančné prostriedky  na asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním nájdete tu:

https://www.minedu.sk/asistenti-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-alebo-s-nadanim/

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním