Aktuálne usmernenie MŠ k postupu škôl počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

01.10.2020 10:02

Aktuálne: Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19