Vitajte na stránkach ŠÚ Hniezdne

   

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Nápočet podielových daní na činnosť ŠKD po novom

19.12.2017 14:16
Nápočet podielových daní...

Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti + informačné semináre

08.11.2017 20:21
  Ďalšie kolo...

VZN PSK 62/2017 - určenie počtu tried prvého ročníka na stredných školách

27.10.2017 14:04
  Bolo prijaté a...

Nová vyhláška - učebnice, učebné texty, ...

22.09.2017 13:30
Do platnosti vstupuje...

zvýšené stupnice platových taríf - od 1. 9. 2017

22.08.2017 09:51
- od 1. 9. 2017 vstupuje...

Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

25.05.2017 13:45
Pedagogicko-organizačné...

Predkladanie projekov na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

12.05.2017 13:34
Základné školy môžu...

Odstraňovanie školských stavebných bariér v školách

20.04.2017 14:20
Ministerstvo školstva...

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - NÁVRH

15.03.2017 10:57
 Na ministerskej...

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2017

04.03.2017 08:46
https://www.minedu.sk/dat

Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017.

25.02.2017 09:39
V súvislosti s...

Nové licencie pre MS Office a operačný systém MS Windows

03.02.2017 08:01
  Ministerstvo...

Normatívne financovanie 2017

30.01.2017 11:27
 Na stránke...

Rozdelenie výnosu dane z príjmov

27.01.2017 14:42
  Nariadenie...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

12.01.2017 21:52
Ministerstvo školstva,...
Záznamy: 46 - 60 zo 168
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>