Zmena osobných príplatkov od 1. 1. 2020

14.01.2020 21:02

Upozorňujeme na zmenu pri priznaní, zvzšení,  znižovaní a odoberaní osobného príplatku. Bližšie v  novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá mení aj § 10, ods. 2   alebo tu:  Zmena osobných príplatkov od 1. 1. 2020