Zber údajov - dopravné

22.10.2013 13:56

V mesiaci november sa uskutoční zber údajov k dopravnému v súvislosti s pripravovanou zmenou financovania. Tabuľky vypĺňajú základné školy. List: https://www.minedu.sk/data/att/5321.pdf

Bližšie ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/analyza-dopravne-v-zs/