Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky

02.04.2016 14:02

V mesiaci apríl prebiehajú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Miesto a čas zápisu sú určené príslušným VZN - kom obce a zvereňuje ho a zápis realizuje základná škola. 

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov, je  povinnosťou jeho zákonného zástupcu zapísať ho na niektorú základnú školu bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky.