Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby

12.12.2014 14:03

 

Čas na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby sa kráti. Bližšie:

https://www.skolskyportal.sk/clanky/upozornenie-pre-skoly-cas-na-zabezpecenie-pracovnej-zdravotnej-sluzby-sa-krati