Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

11.11.2016 14:44

Vyšla Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl: 

 https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10748