Vykazovanie absencie detí a žiakov z dôvodu covid-19 - pre potreby Soc. poisťovne

30.09.2020 09:51

Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a Sociálnou poisťovňou upravilo spôsob vykazovania detí a žiakov, ktoré sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu pre ochranné opatrenia proti pandémii Covid-19. Viac TU: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/