Vyhláška 1_2020 - kvalifikačné predpoklady

14.01.2020 14:27
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 
vydalo výhlášku o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/vyhlasene_znenie.html