Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014

15.01.2014 14:36

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014: obce_ rozpocet 2014.pdf (1039676)