Nové usmernenie platné od 1. 11. 2020:

02.11.2020 09:33

Na ministerskej stránke nájdete nove usmernenie platné od 1. 11. 2020:

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR k opatreniam vyplývajúcimzceloplošného testovania„Spoločná zodpovednosť“