Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy

10.11.2015 14:37

Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/9048.pdf