Usmernenie k posudzovaniu školskej pripravenosti detí zo SZP

15.03.2016 13:54

Nájdete tu:    https://www.minedu.sk/data/files/5853_usmernenie_cpppap_diagnostika.pdf