Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením IX.-XII. 2020

03.08.2020 09:53

Sú už rozpísané  finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Nájdete ich tu.