Stanovené najvyššie počty žiakov v študijných a učebných odboroch pre šk. rok 2019/2020

21.12.2018 14:30

         V zmysle § 31 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov VÚC-ky rozpísali navrhnuté počty voľných miest pre prijímacie pohovory na školský rok 2019/2020. Zároveň došlo k určeniu študijných a učebných odborov, ktoré  jednotlivé stredné školy môžu otvoriť a ktoré nie.

Najvyššie počty v študijných a učebných odboroch  v príslušnej strednej škole nájdete tu

Pre žiakov z okresu Stará Ľubovňa sa  okliešťuje možnosť výberu odboru štúdia v blízkosti bydliska a na druhej strane sa zvyšuje konkurencia v prijatí  na gymnaziálny typ štúdia. 

Táto zmena oproti minulým rokom znamená aj že základné školy, výchovní poradcovia, triedni učitelia  spolu s rodičmi budú musieť venovať zvýšenú pozornosť výberu školy a odboru štúdia každého deviataka.

Aktualizované počty voľných miest a predbežný záujem najdete na: https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx