Sprístupnenie VZN PSK

19.09.2013 12:34

Sprístupnenie VZN PSK č. 35, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v šk. roku 2014/15 , v zmysle par. 8 odsek 11 zákona č. 302/2001 Z.z.