Školská integrácia žiakov so ŠVVP

30.08.2013 21:04

Na stránke ŠŠI nájdete aktualizovaný metodický materiál, ktorý sa venuje integrácii žiakov so ŠVVP.